Terrass

Fastigheterna är utvalda

Bild

Fastigheterna är noggrant utvalda

De fyra fastigheterna väljs med stor omsorg ut av Fivecation och vi lägger stora resurser på att renovera, fräscha upp och möblera boendena, så att de står klara när det är tid att flytta in. Det är dessutom en härlig känsla att kunna flytta in så snart som möjligt, när man väl bestämt sig.  

Ni kan boka era semestrar direkt, eftersom två av fastigheterna redan är bokningsklara. Övriga två fastigheter läggs därefter upp för bokning allt eftersom de blir klara.

Varje fastighet har föregått en omfattande urvalsprocess. Vi är mycket grundliga i arbetet. Cirka 500 fastigheter på varje resmål utvärderas och förscannas. Utifrån urvalet väljs därefter mellan 40-50 fastigheter per område ut och besökts personligen av oss på Fivecation. Av dessa objekt väljs sedan de två-tre bästa objekten ut för en mer djupgående undersökning samt nya personliga återbesök. Slutligen faller valet på den fastighet som passar bäst in i konceptet. Voilà! Tryggt och bekvämt för alla.

Varje ägare kommer stå inskriven direkt på lagfarten i respektive fastighet med 1/20. Ingen annan äger någonting av era semesterhem. 

Välkommen till ett tryggt ägande! 

Kontakta oss

Vi återkopplar inom 24h.

Du kan också välja att kontakta oss direkt på info@fivecation.se, +46 (0)70 860 80 50