Fastigheterna är noggrant utvalda

Tryggt och bekvämt för alla

Ni kan boka era semestrar direkt, fastigheterna i Förening I och II är redan inköpta och bokningsbara! Fastigheterna i Förening III kommer fortlöpande bli bokningsbara under 2023.

De fyra fastigheterna väljs med stor omsorg ut av Fivecation och vi lägger stora resurser på att renovera, fräscha upp och möblera boendena, så att de står klara när det är tid att flytta in. Det är dessutom en härlig känsla att kunna flytta in så snart som möjligt, när man väl bestämt sig.  

Varje fastighet har föregått en omfattande urvalsprocess. Vi är mycket grundliga i arbetet. Cirka 500 fastigheter på varje resmål utvärderas och förscannas. Utifrån urvalet väljs därefter mellan 40-50 fastigheter per område ut och besökts personligen av oss på Fivecation. Av dessa objekt väljs sedan de två-tre bästa objekten ut för en mer djupgående undersökning samt nya personliga återbesök. Slutligen faller valet på den fastighet som passar bäst in i konceptet. Voilà! Tryggt och bekvämt för alla.

Varje ägare kommer stå inskriven direkt på lagfarten i respektive fastighet. . 

Välkommen till ett tryggt ägande! 

Intresseanmälan

  Upptäck förening III fastigheterna

  Nerja
  Spanien
  Provence
  Frankrike
  Algarve
  Portugal
  Italienska Alperna
  Italien

  Intresseanmälan